logo

Start

Välkommen till

Sveriges ledande företag inom livsmedelsrengöring

Kraven på hygienstandarden inom livsmedelsproduktionen från både myndigheter och kunder har ändrat sig markant de senaste åren och har aldrig varit högre än den är idag.
Detta ställer stora krav på livsmedelsindustrin, som samtidig står inför en ökad global konkurrens och internationalisering. Inom Food Hygiene är vi på framkant med denna utveckling.

Vi är etablerad i hela Sverige.
För dig betyder detta, att du i framtiden får ännu bättre möjlighet att ta del av våra erfarenheter, utveckling, metoder och referenser från våra lösningar på det nationella livsmedelsområdet.
Genom samarbetet med Food Hygiene uppnår du härmed en större säkerhet i leveransen gentemot dina kunder och du kan stå starkare mot den ökade konkurrensen på livsmedelsmarknaden.