logo

Food Hygiene AB levererar effektiva och välbeprövade rengöringskoncept över hela Sverige.

Food Hygiene har solid erfarenhet av den svenska livsmedelsindustrin,
vars krav på hygien och rengöring är bland de strängaste i världen.

Vi utvecklar löpande specialiserade serviceprogram som hjälper industrin att ligga i frontlinjen.
Systematiskt säkerställer vi bästa arbetsmetoder, vetande och kunnande,
så att den senaste utvecklingen kommer våra kunder till godo.

Våra ledstjärnor för att leverera en väl fungerande tjänst är följande:

  • Följa lagar och förordningar samt andra bindande krav
  • Genom målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra våra processer
  • Att var lyhörd för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra  intressenter anser om oss

Läs vår företagspolicy här.

sweden_map