logo

Miljöarbete

Miljön är en del av det dagliga arbetet och vi strävar alltid efter att göra en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Food Hygiene är idag ett företag med avseende på långsiktig hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljöanpassat perspektiv.

Vi har en tydligt formulerad miljöpolicy som visar vår strategi för hur vi arbetar med miljöfrågor och på vilket sätt vi minskar verksamhetens miljöpåverkan.

Ledningssystemet innefattar miljöledningssystem enligt ISO14001 och omfattar hela organisationen, inkluderat våra uppdrag och anställda hos kund.
I ledningssystem ingår även en del kvalitets- och arbetsmiljörutiner som i valda delar beskriver hur Food Hygiene bedriver arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Food Hygienes miljöpolicy

Minimera vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktor i verksamheten som är

* Minimera vattenförbrukning
* Vi säkerställer även kunskapsnivån hos våra anställda genom fortlöpande utbildningar

miljo