logo

Välkommen till

Sveriges ledande företag inom livsmedelsrengöring

Kraven på hygienstandarden inom livsmedelsproduktionen från både myndigheter och kunder har ändrat sig markant de senaste åren och har aldrig varit högre än den är idag.
Detta ställer stora krav på livsmedelsindustrin, som samtidig står inför en ökad global konkurrens och internationalisering. Inom Food Hygiene är vi på framkant med denna utveckling.

Vi är etablerad i hela Sverige.
För dig betyder detta, att du i framtiden får ännu bättre möjlighet att ta del av våra erfarenheter, utveckling, metoder och referenser från våra lösningar på det nationella livsmedelsområdet.
Genom samarbetet med Food Hygiene uppnår du härmed en större säkerhet i leveransen gentemot dina kunder och du kan stå starkare mot den ökade konkurrensen på livsmedelsmarknaden.

Nyheter

Företaget

Food Hygiene AB levererar effektiva och välbeprövade rengöringskoncept över hela Sverige.

Food Hygiene har solid erfarenhet av den svenska livsmedelsindustrin,
vars krav på hygien och rengöring är bland de strängaste i världen.

Vi utvecklar löpande specialiserade serviceprogram som hjälper industrin att ligga i frontlinjen.
Systematiskt säkerställer vi bästa arbetsmetoder, vetande och kunnande,
så att den senaste utvecklingen kommer våra kunder till godo.

Våra ledstjärnor för att leverera en väl fungerande tjänst är följande:

 • Följa lagar och förordningar samt andra bindande krav
 • Genom målstyrning mäta, analysera och ständigt förbättra våra processer
 • Att var lyhörd för vad våra kunder, medarbetare, myndigheter och andra  intressenter anser om oss

Läs vår företagspolicy här.

sweden_map

Kontakter

Sälj

Karim Zerkane
karim.zerkane@foodhygiene.se

Administration/Löner

Elisabeth Larsson
elisabeth.larsson@foodhygiene.se

Kvalite & Teknik

Fredrik Åsberg
fredrik.asberg@foodhygiene.se

Generella frågor

info@foodhygiene.se

Tjänsteutbud

Att lägga ut städning på entreprenad är egentligen 
inte mer konstigt än att t.ex.
anlita en speditör för godstransporter.
Grundtanken är att frigöra personal och resurser, samt att låta människor som är experter
på rengöring ta hand om rengöringen.

När du anlitar Food Hygiene får du mer än 
bara rena lokaler och ren utrustning.
Vi tar dessutom fram all nödvändig dokumentation, gör kontroller och hygienanalyser
samt kommer med förslag på åtgärder, stora som små , som kan förbättra hygienen och
renheten på produktionsanläggningen.

Vi besitter också unik erfarenhet och kunskap
 som du får till ditt förfogande,
inte minst beträffande lagstiftning och förordningar.
Till exempel har vi kompetens att aktivt delta i HACCP-arbetet.

Vi hjälper er även med

Dokumentation och

Förbättringsåtgärder.

tj_001

Våtrengöring

Vi utför rengöring inom livsmedelsindustrin som t.ex inom slakt & styck.

tj_003

Torr rengöring

Vi hjälper er även med rengöring av lokaler/maskiner där det är svårt att rengöra med vatten.

tj_002

Lokalvård

Om ni har kontorsytor så hjälper vi även till med lokalvård.

tj_004
Dokumentation

Vi hjälper er även med dokumentering och provtagningar. Om ni bedriver HACCP arbete så har vi kompetens att delta även där.

Vi finns bland annat i följande områden

Miljöarbete

Miljön är en del av det dagliga arbetet och vi strävar alltid efter att göra en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Food Hygiene är idag ett företag med avseende på långsiktig hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljöanpassat perspektiv.

Vi har en tydligt formulerad miljöpolicy som visar vår strategi för hur vi arbetar med miljöfrågor och på vilket sätt vi minskar verksamhetens miljöpåverkan.

Ledningssystemet innefattar miljöledningssystem enligt ISO14001 och omfattar hela organisationen, inkluderat våra uppdrag och anställda hos kund.
I ledningssystem ingår även en del kvalitets- och arbetsmiljörutiner som i valda delar beskriver hur Food Hygiene bedriver arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Food Hygienes miljöpolicy

Minimera vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar genom att aktivt jobba med våra största miljöpåverkande faktor i verksamheten som är

* Minimera vattenförbrukning
* Vi säkerställer även kunskapsnivån hos våra anställda genom fortlöpande utbildningar

miljo

Kundportal

Food Hygiene-organisationen såväl som kunden kan få tillgång till olika personligt ställda material online.

Dagliga okulära kontroller, mikrobiologiska tester, avvikelserapporter m.m går även att sköta via en central punkt och gör det lättare att överblicka kvalitetsarbetet.

kundportal

Kundportalen består typisk av:

 • Kontraktsinformation
 • Grundläggande kontraktsdetaljer
 • Avtal om servicenivå
 • Food Hygiene Kontakter
 • Serviceleveranser
 • Kommunikationsmaterial (mötesprotokoll, presentationer, servicebeskrivningar, etc.)
 • Food Hygiene Nyheter
 • Kvalitetsrapporter

 

Redan kund?
Öppna kundportal